มาทำวิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie) ด้วย Talkkonnect กันเถอะ

วันนี้แอดมินจะมา พามาทำ Walkie Talkie ด้วย Talkkonnect ซึ่ง Talkkonnect เป็น A Headless Mumble Client/Transceiver/Walkie Talkie/Intercom/Gateway ซึ่งเป็น open source สามารถใช้งานได้ฟรี

อุปกรณ์ที่ใน Demo นี้ประกอบไปด้วย

 • Raspberry Pi Zero 2W 1 ea.
 • RESPEAKER Compatable HAT 1 ea.
 • Miniature Speaker (8Ω 1W) 36mm Dia 1 ea.
 • Push button switch 1 ea.
 • Micro SD Card 32 GB 1 ea.

ติดตั้ง Images ของ Talkkonnect

 • คลิก Link เพื่อดูขั้นตอนการติดตั้ง Images Talkkonnect

ตั้งค่า Configuration ในไฟล์ XML

 • ทำการตั้งค่า Configuration ในไฟล์ XML สามารถดูตัวอย่าง talkonnect-version2-respeaker.xml
 • ทำการตั้งชื่อ Username ใน tag <ident>Name Surname</ident>
 • สำหรับ Server เราสามารถใช้ Mumble server ของ mtechlink community ได้ฟรี
  โดยแก้ไขใน Tag ดังนี้ <serverandport>mtechlink.talkkonnect.com:64738</serverandport>
  <channel>HAM-CB</channel>

จากนั้นประกอบวงจรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังตัวอย่าง Demo นี้ครับ

มีคลิปวิดีโอ ทดสอบการใช้งาน Walkie Talkie เรียกไปยัง Motorola GP1800 ผ่าน RF hotspot UHF/VHF โดยผ่าน Mumble Server ของ MtechLink -ที่ Channel HAM-CB นะครับ

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *